Comparteix:

Documents abans de marxar

Sol·licitud ajut Erasmus

Quan: Dins dels terminis de la convocatòria (https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat). Assegura't abans si la teva estada serà d'estudis (Erasmus estudis) o de pràctiques (Erasmus pràctiques).

Com: Primer fes la sol·licitud per la Seu electrònica de la UPC. Després penja el rebut de sol·licitud a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació.

A tenir en compte: A més de tota la documentació demanada, serà necessari que:

 • En el cas que sol·licitis beca d'estudis, assegura't que matricules a l'ETSETB (corresponents a assignatures a destí) el mínim de crèdits establert a la convocatòria.
 • Tinguem ordre SEPA vigent. Si has domiciliat algun cop la matrícula, ja el tindràs (en aquest cas, NO el lliuris); si no, has de pujar el document firmat a l'e-secretaria (les meves dades > compte bancari associat a l'ordre SEPA): Ordre SEPA.
 • Omplis les dades del compte bancari on vols rebre l'ajut dins de prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat. Aquest número pot ser diferent del que tinguis a l'Ordre SEPA. El de l'ordre SEPA és perquè et cobrem si et paguem de més i aquest és per ingressar-te l'ajut.
 • Facis el test online d'idiomes

 

Sol·licitud altres ajuts

Hi ha més beques que podeu sol·licitar, als organismes corresponents, entre les quals estan:

En teniu més informació a: Beques i ajuts a la mobilitat

 

Document o email d’admissió de la institució de destí amb les dates d'inici i fi de l'estada.

Quan: Quan sigueu acceptats per la institució de destí.

Com: Per email a 

 

Precompromís/autorització (previ al learning agreement)

Quan: Abans d'elaborar el learning agreement. Aquest document pot ser modificat més endavant, si es modifica el learning agreement (veure documents durant l'estada).

Com. Puja'l a l'e-Secretaria - mobilitat - estada de mobilitat - documentació. Només signat per tu, per a que sigui validat.

Model:

Instruccions al mateix model.

 

Learning agreement. Secció "before the mobility"

Quan: Ha d'estar signat per les tres parts com a molt tard un mes des de la teva arribada a destinació. I, en tot cas, abans de la matrícula ha d'estar signat per l'ETSETB. 

Si hi ha modificacions més tard, es farà la modificació del learning agreement, dins de terminis (veure documentació durant l'estada).

Com:

- Estades Erasmus KA131 Erasmus+ estudis - NOVETAT!

TOTS els estudiants que participen d'una mobilitat del programa KA131 Erasmus+ estudis han de tramitar l'ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA) a través de la plataforma ERASMUS WITHOUT PAPERS (EWP).

Trobeu tot el procediment per tramitar-lo, pas a pas, en aquest document.

- Resta d'estades

Un cop tingueu el precompromís VALIDAT a l'e-Secretaria, feu escaneig a  signat per vosaltres per sol·licitar la signatura ETSETB (durant el període d'aplicació a destí).

Pugeu el document, quan estigui tot complert i amb totes les firmes (estudiant, universitat d'origen i universitat/institució de destinació), a l'e-Secretaria >mobilitat > estada de mobilitat > documentació.

Model segons tipus d'estada:

 

Instruccions per omplir-lo

 Les trobareu a:

 

Conveni financer o credencial firmada DIGITALMENT per l'estudiant.

Quan: Com a molt tard una setmana abans de marxar

Com: Amb firma digital (DNI electrònic). Veure punt 4 del procediment de mobilitat.

On trobar els models:

 • Estades Erasmus. Acord financer. A través del portafirmes UPC (hi podeu accedir amb les vostres credencials UPC). Rebreu un avís per e-mail quan estigui disponible. Un cop estigui signat per ambdues parts (estudiants i sotsdirector de Relacions Internacionals) us podreu descarregar la còpia autèntica del document des de l'e-Secretaria.
 • Estades No Erasmus. Credencial. Demana'ns el model a students.mobility@etsetb.upc.edu, després de comprovar que les dades de la vostra estada són correctes. Després, ens l'envieu signada digitalment (amb certificat de DNI electrònic).

 

TFG/TFM o optatius de pràctiques. Document assignació tutors (tots els plans excepte el Grau en Eng. de Dades)

Quan: Tan bon punt sabeu el nom complet i email del tutor de destí.  Per al TFG/TFM, aquest document es necessita si en el moment d'introduir el treball a la Intranet ETSETB, el tutor del treball a l'ETSETB desconeix algun detall, com el nom complet del tutor de destí.

Com: Signat pel tutor de l'ETSETB Escaneig a 

Model: Document d'assignació de tutors

 

Assegurança obligatòria intercanvi (Oncampus)

Quan: Abans de marxar

Com:

1. Si et matricules abans de marxar (i no vas a USA o Canadà). En aquest cas, pagaràs l'assegurança juntament amb la matrícula. Llavors no has de pujar cap document al lloc corresponent a l'assegurança que tens a la teva e-secretaria. Uns dies després de la matrícula, et desapareixerà aquest ítem.

2. Si marxes abans del període de matrícula (o vas a USA o Canadà):

  • Contracta l'assegurança a través de la web Oncampus (https://oncampus.es/en/seguros/oncampus-estudia/)
  • Puja a e-secretaria el pdf amb el detall de les teves cobertures, que podràs descarregar-te des de la web OnCampus. El lloc d'e-secretaria és: prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documents.
  • Envia email a students.mobility@etsetb.upc.edu després de pujar el document. Te'l validarem, perquè no se't cobri un segon cop quan facis la matrícula.

Detalls de l'assegurança: https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/asseguranca-obligatoria

 

Matrícula ETSETB

Com: Per e-secretaria. Abans has de fer les passes prèvies, explicades als següents enllaços, depenent del que vagis a fer a destí:


Quan: Abans de marxar, dins dels períodes de matrícula (Calendari de tràmits de gestió acadèmica).

Si els períodes de matrícula són després de l'inici de la teva estada, consulta l'apartat d'assegurança d'aquesta pàgina (l'assegurança i el learning agreement SEMPRE han d'estar finalitzats ABANS de marxar.

Recorda que abans de la matrícula has de fer les passes prèvies segons el que vagis a fer, esmentades en el paràgraf anterior.