Pla d'estudis

Pla d'estudis del MET

El MET ofereix 3 trajectòries curriculars:

 • Currículum sense especialitat: Si vols màxima flexibilitat d'assignatures optatives, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 15 ECTS de la intensificació que escullis i et queden 30 ECTS optatius. La tesi té 30 ECTS.

 • Currículum amb especialitat: Si aprofundir en una de les múltiples àrees de l'enginyeria de telecomunicació, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 30 ECTS d'una especialització que escullis i et queden 15 ECTS optatius. La tesi té 30 ECTS.
  Si un estudiant ha de realitzar 20 o més crèdits ECTS d'assignatures bridge, no podrà escollir realitzar el màster amb especialitat, ja que els cursos bridge es comptabilitzen com assignatures optatives, i l'opció d'especialitat només permet cursar 15 ECTS optatius.

     Les diferents especialitzacions són les següents:
 • Currículum amb doble titulació (places limitades): Si vols màxima internacionalització i un altre màster d'una universitat estrangera, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 15 ECTS d'una intensificació i 60 o 90 ECTS (que inclouen la tesi de 30 ECTS) en una universitat estrangera.

Les assignatures estan agrupades en blocs:

 


Guia de matrícula:

IMPORTANT: Els estudiants que desitgin cursar una doble titulació o estada de mobilitat haurien de:

 • Escollir un itinerari d'intensificació.
 • Superar totes les asignatures troncals (core) + 3 asignatures d'intensificació abans de la mobilitat.
 • Si s'han de matricular assignatures bridge durant el primer quadrimestre, sol·liciteu una reunió amb el Sotsdirector de Màsters (sotsdirmasters@etsetb.upc.edu) per planificar la matrícula del primer i segon quadrimestres.

Primer quadrimestre (30 ECTS).

 1. Totes les assignatures pont que us han estat assignades.

 2. Assignatures Core. Es pot matricular qualsevol assignatura Core excepte MTP.

 3. Cap o una assignatura optativa/d'intensificació/d'especialització. Es pot matricular qualsevol assignatura excepte IT i tenint en compte que:

   • AFOC s'ha de matricular simultàniament amb TSYS.
   • AMC s'ha de matricular simultàniament amb TSYS.
   • QSN s'ha de matricular simultàniament amb CN i OVNET.
   • WAN s'ha de matricular simultàniament amb CN.

Segon quadrimestre (30 ECTS): La resta d'assignatures Core que quedin pendents excepte MTP + assignatures d'intensificació/especialiat + assignatures optatives. Sense restriccions.

Tercer quadrimestre (30 ECTS): MTP + assignatures d'intensificació/especialitat + assignatures optatives. Sense restriccions.

Quart quadrimestre (30 ECTS): Treball final de màster.

En cas de que l'estudiant requereixi assignatures bridge, aquestes es cursaran durant el primer i el segon quadrimestres depenent de la disponibilitat de les assignatures i del perfil acadèmic de cada estudiant.

Els estudiants poden fer estades de mobilitat de mig any o d'un complert a un gran nombre d'universitats estrangeres. Normalment s'hi cursa el tercer quadrimestre i/o el treball fi de màster durant el quart quadrimestre.

En cas de que un estudiant vulgui fer mobilitat o una doble titulació en els quadrimestres tercer i quart, l'assignatura MTP i les 3 d'intensificació s'hauran de cursar abans de marxar.

 


Pràctiques en empresa:

Dins el màster és possible fer pràctiques en empresa. En marc del màster, aquestes pràctiques poden ser curriculars equivalents a 15 ECTS optatius, curriculars per desenvolupar el treball final de màster o extracurriculars (no reconeixen crèdits).

L'ETSETB té una llarga tradició de col·laboració en empreses. En aquest enllaç podeu consultar les empreses amb convenis dels darrers anys.