Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Internacional / Studying abroad / Procediment / Doble titulació

Doble titulació

El procediment per aconseguir plaça és el general de les estades a universitats: procediment d'assignació de plaça per a universitats. No obstant, un cop la plaça està aconseguida, i en el procés d'organització del pla d'estudis i de la documentació a entregar a la UPC, heu de tenir en compte el següent per a cada tipus de destí:

 

En un país europeu amb ajut Erasmus (divisió estades per ajut Erasmus)

Com que hi aniràs d'estudis, la informació sobre els requisits que has de complir per tenir ajut Erasmus la tens a Estades Erasmus estudis: Els crèdits mínims que has de matricular a la UPC cada quadrimestre, corresponents a activitats de destí; la durada màxima d'una estada quadrimestral Erasmus estudis i el màxim de dies que pots sumar entre diferents estades. És necessari que divideixis la mobilitat en diferents estades quadrimestrals, per poder complir amb aquests requisits.

Organitza el teu pla d'estudis i matricula, tenint en compte quines estades seran Erasmus i quines no.

Tenint en compte els requisits de matrícula quadrimestral per als ajuts Erasmus, a continuació teniu diferents divisions de les estades, depenent de si aneu a ISAE-SUPAERO o a altres universitats europees amb possibilitat d'ajut Erasmus:

 

LlocCom dividir estades i matrícules
KTH
PM
IMT Atlantique
 • Primer any. Divideix la matrícula a l'ETSETB dels crèdits optatius que et falten (normalment 30) entre dues estades quadrimestrals, de manera que a l'estada Erasmus matriculis el mínim de crèdits per obtenir l'ajut. Si a l'estada no Erasmus no matricules crèdits, hauràs de fer matrícula igualment i pagar les taxes de matrícula.
 • Segon any. Divideix la matrícula a l'ETSETB de la mateixa manera que abans, però, en comptes de crèdits optatius, matricularàs el TFM a l'estada Erasmus.
ISAE SUPAERO
Primer any (opcions ajut Erasmus)
 • Opció 1: Una beca Erasmus estudis anual. Per això, si només us queden 30 optatius, haureu de matricular més crèdits dels establerts al vostre pla d'estudis, per complilr els requisits per l'ajut en ambdós quadrimestres. La normativa acadèmica permet fins a un escreix de 12 ECTS per MET i MEE. En aquest cas, la matrícula dels 30 optatius no els podríeu matricular en un sol quadrimestre, perquè no podríeu matricular suficients crèdits el segon.
 • Opció 2: En el primer quadrimestre una beca Erasmus estudis (matriculant 30 ECTS) i una beca Erasmus pràctiques en el segon (si trobes pràctiques a ISAE i compleixes el requisit d'hores màximes permeses). Serien unes pràctiques extracurriculars. No pagaries crèdits, però sí taxes de matrícula a L'ETSETB. L'ajut Erasmus pràctiques per pràctiques extracurriculars és de màxim 90 dies.
Segon any (sense beca)
 • L'acord de doble titulació amb aquesta universitat contempla que el segon any sereu considerats estudiants regulars, pagant matrícula a destí, a més de a la UPC, per tant, aquest any no podeu tenir ajut Erasmus. Fareu una estada anual no Erasmus estudis.

Indica al precompromís d'assignatures la divisió de les estades que faràs.

Aquesta divisió la indicaràs al precompromís d'assignatures, un document que, junt amb el learning agreement, reflecteix el teu pla d'estudis a la mobilitat. El model i les intruccions per omplir-lo es troba a: Estades Erasmus estudis.

 

Lliura la documentació per a cada una de les estades:

 • Precompromís d'assignatures (document intern). Veure Estades Erasmus estudis. N'has de fer un en total abans de l'inici de la mobilitat, que inclogui totes les estades, i només cal que el tornis a fer si hi ha canvis en el pla d'estudis.
 • Learning agreement Erasmus estudis (document oficial a signar per les dues universitats i per tu). Veure  Estades Erasmus estudis. N'has de fer un per any. Al lloc on has de posar el període, posa l'any sencer, però entre parèntesi, indica: "the Erasmus stay will take from --- to ---". IMPORTANT: recorda que, si fas qualsevol canvi, és necessari que la modificació del learning agreement estigui totalment signada com a molt tard un mes abans que acabi el quadrimestre en concret.
 • Assegurança Oncampus. N'has de fer Una a l'any (abans de la primera estada de cada any). Veure documents abans de marxar.
 • Certificat d'incorporació: N'has de lliurar un per a cada estada. Alguns seran model Erasmus i altres no. Veure documents durant l'estada.
 • Certificat d'estada: N'has de lliurar un per a cada estada. Alguns seran model Erasmus i altres no. Veure documents abans de tornar.
 • Certificat de notes de destí. Ha de ser original o amb signatura digital (no s'accepta escaneig de la firma o del segell). Podem rebre'l al final de l'any; quan hagis cursat totes les assignatures.
 • Documents de TFM. S'han d'anar lliurant dins dels terminis establerts per l'ETSETB. Veure procediment de TFG/TFM en mobilitat.

 

A l'Illinois Institute of Technology - IIT (USA)

Si fas la doble titulació la fas a l'IIT, el conveni que tenim estableix que els crèdits optatius no es matriculen al principi de l'estada, que és una excepció respecte a la resta de les estades.

Només tindràs una estada anual.

Matricularàs de la següent manera:

 • El primer quadrimestre matricularàs i pagaràs a IIT tots els crèdits que facis. No obstant, a diferència de les altres mobilitats, no faràs cap matrícula a la UPC; en comptes d'això, reconeixeràs els crèdits al final, pagant per ells el preu de crèdits reconeguts que pots veure a la taula "enrolment prices" dins de Prices and Grants (Masters), que és un preu més baix.
 • El segon quadrimestre matricularàs i pagaràs tant a IIT com a UPC el TFM. La matrícula a la UPC la faràs al principi del quadrimestre, dins del període de matrícula de l'ETSETB.

Procediment per les assignatures. Segueix el procediment a Assignatures. L'única excepció és que en el cas de IIT no es matriculen a la UPC al principi del quadrimestre, sinó que són reconegudes al final, al preu de reconeixement. No obstant, el precompromís i el learning agreement s'han de fer igual, perquè sabem el pla d'estudis des del principi.

Procediment del TFM (matrícula, desenvolupament i avaluació). Segueix el procediment a: procediment de TFM de mobilitat.

Lliura a la UPC, només un cop, tots els documents detallats a: documents abans de marxar documents durant l'estada i documents abans de tornar, considerant que la teva estada és una estada d'estudis No Erasmus.

 

 A HEC (França). Universitat privada (sense ajut Erasmus)

Si la doble titulació la fas a HEC, com que no hi ha dret a ajut Erasmus, no cal separar les estades per quadrimestres, tot i que sí faràs matrícula a la UPC en cada quadrimestre. Per tant:

Tindràs estades anuals. Tantes com anys hi siguis.

Matricularàs de la següent manera:

 • A HEC matricularàs i pagaràs totes les assignatures que hi facis.
 • A la UPC matricularàs i pagaràs els crèdits que et manquin per acabar la carrera (normalment 30 optatius i 30 del TFM)), distribuïts entre els quadrimestres, segons es decideixi en el teu precompromís d'assignatures i en els learning agreements de cada any. (veure procediment més endavant).

Procediment per les assignatures. Segueix el procediment a Assignatures. Procediment del TFM (matrícula, desenvolupament i avaluació). Segueix el procediment a: procediment de TFM de mobilitat.

Lliura a la UPC, només un cop, tots els documents detallats a: documents abans de marxar documents durant l'estada i documents abans de tornar, considerant que la teva estada és una estada d'estudis No Erasmus.